Swedbank Robur Ny Teknik A

Om fonden

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.
 • Fondbolag
  Swedbank Robur
 • Fondförvaltare
  Marcus Rylander, Christian Blink, Eric Danckwardt-Lillieström
 • Risknivå
  HIGH
 • Risklevel
  6 av 7
 • Startdatum
  1996-11-11
 • Typ
  Branschfond
 • Kategori
  Branschfond, ny teknik
 • ISIN
  SE0000709123
 • Handlas i
  SEK
 • Förvaltat kapital
  38882479866,00