Swedbank Robur Ny Teknik A

Om fonden

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.
 • Fondbolag
  Swedbank Robur
 • Fondförvaltare
  Henrik Nyblom
 • Risknivå
  HIGH
 • Risklevel
  6 av 7
 • Startdatum
  1996-11-11
 • Typ
  Branschfond
 • Kategori
  Branschfond, ny teknik
 • ISIN
  SE0000709123
 • Handlas i
  SEK
 • Förvaltat kapital
  31289382797,00