Avanza World Tech by TIN

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot innovativa bolag över hela världen. Fokus ligger på medelstora bolag med högt teknikinnehåll, som har en hög tillväxt och lönsamhet. Investeringarna är långsiktiga och görs i bolag inom områderna teknik, hälsa och hållbarhet. Hälften av fondens innehav ska bestå av bolag med hållbara produkter eller tjänster som bidrar till en bättre värld. Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i mottagarfonden TIN World Tech.
 • Fondbolag
  Avanza
 • Fondförvaltare
  Erik Sprinchorn, Carl Armfelt
 • Risknivå
  HIGH
 • Risklevel
  6 av 7
 • Startdatum
  2020-06-12
 • Typ
  Branschfond
 • Kategori
  Branschfond, ny teknik
 • ISIN
  SE0014453221
 • Handlas i
  SEK
 • Förvaltat kapital
  2211768398,00