AMF Aktiefond Småbolag

Om fonden

Fonden investerar i mindre och medelstora börsnoterade företag. Placeringarna sker huvudsakligen i svenska aktier men upp till 25 procent kan även investeras på övriga nordiska börser. Fonden är inte branschinriktad utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning. Vi förvaltar fonden aktivt och vår målsättning är att avkastningen ska bli högre än index. Den relativt höga risknivån gör att en placering i denna fond ska ses som ett långsiktigt sparande.
 • Fondbolag
  AMF
 • Fondförvaltare
  Angelica Hanson, Tomas Risbecker
 • Risknivå
  HIGH
 • Risklevel
  6 av 7
 • Startdatum
  2004-05-17
 • Typ
  Aktiefond
 • Kategori
  Sverige, små-/medelstora bolag
 • ISIN
  SE0001185000
 • Handlas i
  SEK
 • Förvaltat kapital
  29223499769,00