Våra fonder

Swedbank Robur Ny Teknik A

 • Fondbolag
  Swedbank Robur
 • Fondförvaltare
  Marcus Rylander, Christian Blink, Eric Danckwardt-Lillieström
 • Kategori
  Branschfond, ny teknik
 • ISIN
  SE0000709123

Om fonden

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

 • Fondbolag
  Spiltan Fonder
 • Fondförvaltare
  Jörgen Wärmlöv, Erik Brändström
 • Kategori
  Branschfond, finans
 • ISIN
  SE0004297927

Om fonden

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt företag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden ger en bred exponering mot Stockholmsbörsen och är ett alternativ till att investera i en traditionell svensk indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,2% per år. Målet med fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en avgift i nivå med traditionella indexfonder.

Avanza World Tech by TIN

 • Fondbolag
  Avanza
 • Fondförvaltare
  Erik Sprinchorn, Carl Armfelt
 • Kategori
  Branschfond, ny teknik
 • ISIN
  SE0014453221

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot innovativa bolag över hela världen. Fokus ligger på medelstora bolag med högt teknikinnehåll, som har en hög tillväxt och lönsamhet. Investeringarna är långsiktiga och görs i bolag inom områderna teknik, hälsa och hållbarhet. Hälften av fondens innehav ska bestå av bolag med hållbara produkter eller tjänster som bidrar till en bättre värld. Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i mottagarfonden TIN World Tech.

AMF Aktiefond Småbolag

 • Fondbolag
  AMF
 • Fondförvaltare
  Angelica Hanson, Tomas Risbecker
 • Kategori
  Sverige, små-/medelstora bolag
 • ISIN
  SE0001185000

Om fonden

Fonden investerar i mindre och medelstora börsnoterade företag. Placeringarna sker huvudsakligen i svenska aktier men upp till 25 procent kan även investeras på övriga nordiska börser. Fonden är inte branschinriktad utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning. Vi förvaltar fonden aktivt och vår målsättning är att avkastningen ska bli högre än index. Den relativt höga risknivån gör att en placering i denna fond ska ses som ett långsiktigt sparande.