Portföljerna

Sparandet kommer består av 3 olika portföljer: En fondportfölj, en portfölj med svenska aktier och en portfölj med aktier från världens resterande länder.

Sparkampens riktlinjer:
- Månadssparar 5000kr/portfölj
- Köp sker i slutet av varje månad efter att lönen kommit in
- Köpen varje månad kan ske i flera bolag
- Långsiktigt sparande är grunden i samtliga portföljer